× اخبار حاوی برچسب :

اردوگاه فشافویه

تعداد :2
وضعیت اردوگاه فشافویه بررسی شد

مدیرکل زندان‌های استان تهران در جلسه کارگروه سلامت، اصلاح و تربیت خطاب به مدیر اردوگاه فشافویه و معاونین و مسئولان اداره کل گفت: هرگونه تلاش برای ارتقای رفاه کارکنان، مدجویان و سربازان وظیفه، هم اثری ماندگار و اجری اخروی دارد، هم از بروز آسیب‌های اج...

اردوگاه فشافویه مراحل بازسازی را به سرعت طی می کند

مدیرکل زندانهای استان تهران با حضور در اردوگاه فشافویه، روند اجرا و پیشرفت پروژه های در حال ساخت این مرکز را بررسی نموده، اظهار امیدواری کرد: با افتتاح پروژه های جدید زمینه بهره مندی مددجویان از فضای بهتر اصلاحی و تربیتی فراهم شود.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved