× اخبار حاوی برچسب :

دموکراسی

تعداد :3
دولت قدرت انعطاف و پیش برد خواسته های مردم را دارد

معاون اول رئیس جمهور، اتکای به پشتیبانی ملت را مایه اقتدار دولت خواند.

دانشگاهیان چالش های آینده را شناسایی و برای حل آن ها تلاش کنند

بندرعباس - ایرنا - عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: دانشگاهیان باید چالش های آینده کشور را شناسایی و برای حل آن ها تلاش کنند.

طرح ایده مشکوک «پایان منافقین» فرصتی برای رنگ عوض کردن آنهاست

دبیرکل بنیاد هابیلیان گفت: اینکه بگوییم امروز جریان منافقین وجود ندارد، فضایی برای منافقین فراهم می‌شود تا آنها رنگ و لعاب خیانت‌های خود را عوض کنند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved