× اخبار حاوی برچسب :

رزمایش کمک به نیازمندان

تعداد :1
برزگر: کارگزاران حکومت در ماه رمضان بیشتر به فکر معنویات باشند

یک حقوقدان گفت: کارگزاران حکومت در ماه رمضان باید بیشتر به فکر معنویات باشند و سیاست‌هایی که باعث اذیت مردم و موجب ایجاد اشکال در اداره جامعه می‌شود را در این ماه کنار بگذارند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved