× اخبار حاوی برچسب :

علیرضا آذربایجانی

تعداد :2
آذربایجانی: مالکیت کوه و جنگل و وقف آنها غیر ممکن است

یک حقوقدان گفت: خبر واگذاری جنگل و کوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است.

آذربایجانی: کاهش دعاوی قضایی نیازمند تعامل جدی سه قوه است

یک وکیل دادگستری گفت: اینکه قوه قضائیه تصور کند که مشکل کثرت نزاع و دعاوی مسأله قضائی بوده و فقط از طریق قضائی حل می‌شود اشتباه است بلکه این موضوع نیازمند تعامل جدی پیشگیرانه بین هر سه قوه است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved