× اخبار حاوی برچسب :

كميسيون برنامه بودجه

تعداد :1
اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه، حقوقی و قضایی مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه 97 مشخص شدند

تهران- ایرنا- کمیسیون های برنامه و بودجه، حقوقی و قضایی مجلس شورای در نشست های جداگانه، نمایندگان کمیسیون خود را در کمیسیون تلفیق بودجه 97 تعیین کردند.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved