× اخبار حاوی برچسب :

مجمع فرهنگيان

تعداد :1
مردم مطالبات خود راازراه قانونی پیگیری کنند

اهواز - ایرنا - دبیر مجمع فرهنگیان استان خوزستان و عضو شورای مرکزی فرهنگیان کشور گفت: مردم باید مطالبات خود را از راههای قانونی و بدون هر گونه تنش و ناآرامی پیگیری کنند.





email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved