× اخبار حاوی برچسب :

نيشابور

تعداد :1
پاسخگویی به مطالبات اقتصادی با تامین امنیت میسر است

مشهد - ایرنا - معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه نیشابور گفت: پاسخگویی به مطالبات و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری اقتصادی با تامین امنیت میسر خواهد شد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved