× اخبار حاوی برچسب :

واگذاری جنگل ساری

تعداد :1
آذربایجانی: مالکیت کوه و جنگل و وقف آنها غیر ممکن است

یک حقوقدان گفت: خبر واگذاری جنگل و کوه دماوند بر فرض صحت از جهات مختلف، اسباب تاثر واقعی و ایراد به نظام قضایی است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved