× اخبار حاوی برچسب :

ولنتاین

تعداد :1
برخورد دادستانی قم با مروجان "ولنتاین"

دادستانی از برخورد جدی خود را مروجان نمادهای ضد فرهنگی از جمله ولنتاین خبرداد.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved