× اخبار حاوی برچسب :

يت الله نوري همداني

تعداد :4
خدمات آیت الله رفسنجانی در دانشگاه آزاد نباید فراموش شود

قم - ایرنا - آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه زحمات زیادی برای دانشگاه آزاد اسلامی کشید که این زحمات و خدمات نباید فراموش شود.

هدف دشمن از حمله به سوریه شکستن مقاومت است

قم - ایرنا - آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با اشاره به حمله نظامی جبهه استکبار به سوریه گفت: دشمن قصد دارد با این حمله نظامی، مقاومت و وحدت مسلمانان را از بین ببرد.

مسئول خدمتگذار به مردم منت نمی گذارد

قم- ایرنا- آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: مسئول خدمتگزار کسی است که خدمتگزاری به نظام و مردم را افتخار بدانند و به مردم منت نگذارد.

مساله اول ما قدس و مبارزه با صهیونیست است

قم - ایرنا - آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: ملت های مسلمان بدانند همیشه مساله اول ما قدس و مبارزه با صهیونیست است.

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved