ترکیب کمیسیون های بررسی تبلیغات مرکزی و استان مشخص شدترکیب کمیسیون های بررسی تبلیغات مرکزی و استان مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان امروز - دوشنبه - در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغاتی انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت انتخاباتی رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل می شود.
ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی عبارت است از وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او، دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او، دبیر ستاد انتخابات کشور، یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی).
در تبصره این ماده آمده است: عضو مزبور را نمی‌توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.
ترکیب کمیسیون برنامه تبلیغات استان نیز متشکل از استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون، دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او، مدیرکل صدا و سیمای استان، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد بود.
مطابق با تبصره 1 این ماده، هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت استان به ترتیب یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می کند.
بر اساس این ماده، کمیسیون مکلف است از وی به صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون دعوت کند.
جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل 4 عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل 4 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی 3 عضو دارای حق رأی معتبر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان هستند.
تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
سیام**9121**1058 **2021**

تاریخ خبر : 1398/01/26 - 11:11
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved