«سیاسی راد» قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران شد«سیاسی راد» قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، معاونان دبیرکل حزب، از سوی غلامحسین کرباسچی دبیر کل این حزب اصلاح طلب معرفی شدند.

امیر اقتناعی به عنوان معاون استان‌ها، مصطفی پهلوانی به عنوان معاون روابط عمومی، هادی حدادی به عنوان معاون اعضا و هواداران، علی‌محمد نمازی به عنوان معاون مالی و پشتیبانی و سیدمحمود علیزاده طباطبایی به عنوان رئیس دفتر حقوقی از سوی غلامحسین کرباسچی معرفی شدند.

همچنین به پیشنهاد غلامحسین کرباسچی و تأیید شورای مرکزی، علیرضا سیاسی راد به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شد.