مدیریت خانه احزاب زنجان به فراکسیون مستقلین رسیدمدیریت خانه احزاب زنجان به فراکسیون مستقلین رسید

به گزارش ایرنا، در این انتخابات که شامگاه دوشنبه در محل خانه احزاب استان با حضور اعضای شورای اجرایی برگزار شد، عباس قنبری از فراکسیون 'مستقلین و اعتدال گرایان' به عنوان رئیس، اکبر عباسی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نایب رئیس اول، فریدون خادم از فراکسیون اصلاح طلبان به عنوان نایب رئیس دوم، علی اسماعیلی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان منشی و حسن کریمیان از فراکسیون اصلاح طلبان به عنوان کارپرداز انتخاب شدند.
گفتنی است طبق آیین نامه داخلی خانه احزاب استان زنجان هر سه فراکسیون 'اصول گرایان'، 'اصلاح طلبان' و 'مستقلین و اعتدال گریان' به مدت یک سال با رأی اعضا، ریاست خانه را عهده دار می شود.
در انتخابات هیات رئیسه در دوره های اول و دوم به ترتیب اکبر عباسی از اصولگرایان و حسن کریمیان از اصلاح طلبان به عنوان رئیس خانه احزاب زنجان انتخاب شده بودند، که بدین ترتیب فراکسیون 'مستقلین و اعتدال گرایان' در سال سوم فعالیت شورای اجرایی فعلی، ریاست خانه را عهده دار شدند.
به گزارش ایرنا، 29 بهمن سال 95، نخستین شعبه استانی خانه احزاب کشور در استان زنجان با حضور جریان ها و احزاب سیاسی مختلف راه اندازی شد.
هم اکنون 40 حزب و تشکل سیاسی در استان زنجان فعالیت دارند.
3088

تاریخ خبر : 1398/02/17 - 9:9
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved