طرح پارلمان اصلاحات فاقد مشخصات لازم استطرح پارلمان اصلاحات فاقد مشخصات لازم است

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، اعضای دفتر سیاسی این تشکل سیاسی در نشستی بر اساس پیشنهاد فاطمه راکعی دبیر کل این جمعیت موضوع پیش نویس پارلمان یا مجمع عالی اصلاح طلبان را بار دیگر بررسی کردند و آن را فاقد مشخصات لازم برای تشکیل پارلمان اصلاحات دانستند.
آنان بر مشارکت جدی برای شکل گیری و ‌تاسیس پارلمان استان ها تاکید و بیان کردند: نقش استان ها در این ساختار موردی فراتر از ساختارهای موجود اعم از شورای هماهنگی و شورای عالی سیاست گذاری نیست.
اعضای دفتر سیاسی این جمعیت خاطرنشان کردند: احزاب شورای هماهنگی به عنوان مؤسس پارلمان در نظر گرفته شده اند، در حالی که یک نهاد اجماعی خود نباید مولود نهاد دیگر باشد و طبق قانون اگر این ساختار جبهه است باید متشکل از احزاب باشد و اگر هم نیست باید در ساختار یک حزب فراگیر تعریف شود.
اعضای این تشکل سیاسی افزودند: ساختار مطرح در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نه ساختار یک جبهه ائتلافی حزبی را دارد و نه اساسنامه یک حزب فراگیر و با این وضعیت در عمل برای شکل گیری با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
اعضای دفتر سیاسی جمعیت زنان مسلمان نو اندیش با بیان این که، 'با توجه به سقف مشارکت سیاسی زنان در احزاب، این ساختار فاقد راهبرد مؤثری برای افزایش حضور زنان است'، یادآور شدند: در این ساختار ضمن آن که هیچ شباهتی به پارلمان ندارد باید گفت که خروجی متفاوت از شورای هماهنگی احزاب یا شورای عالی سیاست گذاری نخواهد داشت و جمعیت زنان تشکیل چنین نهادی با چنین ساختاری را نوعی موازی کاری قلمداد می کند که خروجی جز تکرار ساختار های انسجام بخش فعلی نیست. حداقل اقدام اصلاحی در این راستا باید دادن وزن بر اساس شاخص هایی تعریف شده به احزاب باشد تا از این طریق زمینه برای نقویت احزاب نیز فراهم شود.
آنان مهم ترین ایراد به این ساختار را این موضوع دانستند که مجموعه اصلاح طلبان، حتی بدنه احزاب عضو نسبت به آن اشراف و آگاهی لازم را ندارند و لازم است قبل از هر تصمیم گیری این طرح به عرصه نقد و نظر اصلاح طلبان حزبی و غیر حزبی و رسانه ها و حقوقدانان و کارشناسان امر نیز گذاشته شود.
اعضای دفتر سیاسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کردند: چنانچه ملاحظات گفته شده در این ساختار در نظر گرفته نشود، عضویت جمعیت در این تشکیلات جدید همان طور که دبیر کل اعلام داشته اند، نیز بلاموضوع خواهد بود.
در این نشست با توجه به تهدیدهای روز افزون ترامپ و هم پیمانانش علیه مردم ایران، راه مقابله با این تهدیدها را اعضای دفتر سیاسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش از یک سو اتخاذ راهبردهای مبتنی بر پرهیز ایران از بازی کردن در زمین جنگ طلبان و تلاش برای صلح فراگیر در منطقه و جهان و از سوی دیگر تقویت مؤلفه های همبستگی ملی بر شمردند .
بر همین اساس اعضای حاضر بر توجه حاکمیت به خواست و ‌مطالبات مردم، به خصوص پرهیز از رفتارهایی که موجب شکاف بین حاکمیت و مردم می شود اشاره داشتند.
اعضای دفتر سیاسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش اصرار بر تداوم رویکردی که بر دخالت در سبک زندگی مردم دارد را رویکردی برابر خواست مردم قلمداد کردند که موجب تنش های مکرر و سوء استفاده ویرانی طلبان علیه ایران می شود و تاکید کردند که باید در این رویه عرف و هنجارهای جامعه به عنوان مبنای رفتار حکومت در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، دی ماه سال گذشته برخی رسانه ها از تصویب کلیات تشکیل طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر دادند. اما آنچه از شواهد امر پیداست توافق بر سر پارلمان اصلاحات در حد همان کلیات باقی مانده و روایت های مختلفی از جزییات تشکیل آن از سوی احزاب و چهره های مختلف اصلاح طلب به اشکال مختلف ارائه می شود.
ایده اولیه تشکیل این نهاد که به گفته «عبدالواحد موسوی لاری» عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان قرار است نهاد فرادستی باشد، به سال 87 بازمی گردد. سال هایی که جریان اصلاحات در سطح نخست قدرت نبود و برای بازگشت به این سطح در فکر چاره جویی بود.
سیام**3202**1336

تاریخ خبر : 1398/02/20 - 19:38
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved