لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل به مجلس ارسال شدلایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل به مجلس ارسال شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری ایران و برزیل برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و 33 ماده به شرح پیوست در جلسه 4 اردیبهشت 1398 هیات وزیران تصویب شده است.
سیام**1751 **2021**

تاریخ خبر : 1398/02/24 - 18:43
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved