با استانی شدن انتخابات، توجه به مناطق محروم کاهش می‌یابدبا استانی شدن انتخابات، توجه به مناطق محروم کاهش می‌یابد

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت استانی شدن انتخابات، انگیزه حضور مردم کاهش یافته و مشارکت در انتخابات کم می‌یابد.

به گزارش ایسنا، مجید کیانپور اظهار کرد: در صورت استانی شدن انتخابات، هزینه‌های انتخابات به شدت افزایش می‌یابد و برای نامزدها غیرممکن خواهد بود که با اتکا به خود در انتخابات پیروز شوند.

نماینده مردم ازنا و دورود تاکید کرد: با استانی شدن انتخابات، انگیزه حضور مردم کاهش یافته و مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در این صورت تنها افرادی که در سطح استانی و ملی مشهور هستند به مجلس راه خواهند یافت و افراد نخبه نمی‌توانند در انتخابات حضور یابند.

کیانپور افزود: بخش مهمی از توسعه مناطق محروم ناشی از همت نمایندگان است که در صورت استانی شدن انتخابات توجه به مناطق محروم کاهش می‌یابد.


تاریخ خبر : 1398/02/27 - 15:7
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved