طرح ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای اعلام وصول شدطرح ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

- طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات

- طرح ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از سلاح هسته‌ای و مبارزه با آن

- طرح الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی-امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی

- طرح الحاق دو تبصره به ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

- طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی