خلیج فارس خانه ی ما و جای حضور ملت بزرگ ایران استخلیج فارس خانه ی ما و جای حضور ملت بزرگ ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در روز خلیج فارس توییت مقتدرانه ای منتشر کرد.

پرتال سازمانی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در توئیتر نوشت: خلیج فارس خانه‌ی ما و جای حضور ملت بزرگ ایران است؛ ساحل خلیج فارس به اضافه ی سواحل زیادی از دریای عمان، متعلق به این ملت است؛ ما ملتی هستیم با تاریخ و قدرتمند.