تلاش برای ورود افراد شایسته به شوراها ضروری استتلاش برای ورود افراد شایسته به شوراها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی عصر پنجشنبه در دیدار با دکتر احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه در قم برگزار شد، نهاد پویا را نهادی دانست که با حفظ چارچوب وظایف و قوانین و مقررات، نسبت به آینده، بلند نظر باشد و افزود: باید برای هر کاری برنامه ریزی و سند چشم انداز تعریف کرد.

وی داشتن قانون جامع و در تفسیر این اصل قانون اساسی در مورد شوراها، نظریه‌ها و دیدگاه‌های تند و کند را ضروری دانست و افزود: برخی معتقدند که شوراها تنها فعالیت نظارتی دارد اما اعتقاد بنده این است که شورایی که برای شهر و استان تعیین شده، ادبیات و مفهومی عمومی دارد که تعبیر نظارت به عنوان تأکید برای آن است در غیر این صورت شورا نقش قانون گذاری و سیاستگذاری دارد و این از ذات شورا دور نیست که لازم است این مسائل را به شورای نگهبان فرستاد.

وی با اشاره به اینکه باید قوانین به گونه‌ای باشد که انسان‌های شایسته وارد شورا شوند تا شاهد رفع مشکلات در جامعه شویم، گفت: در جمهوری اسلامی فساد حتی به میزان بسیار کم نیز قبیح است و نباید وجود داشته باشد.‌

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تعامل با دستگاه‌ها و نهادها را امری ضروری دانست و تصریح کرد: قانون شوراهای اسلامی نیاز به بازنگری دارد. وی با اشاره به اثرگذاری مجموعه گسترده شوراهای اسلامی در بخش‌های مختلف از جمله مسائل اجتماعی افزود: شورای اسلامی می‌تواند سپاه بزرگ فرهنگی باشد و بسیاری از مسائل را پیگیری و دنبال کند و برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نقش آفرین باشد.

در ابتدای این دیدار علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها، گزارشی از فعالیت این شورا ارائه کرد و افزود: همه تلاش این است، تفاهم نامه همکاری دو نهاد حوزه و شورای عالی استان‌ها به زودی به امضاء برسد تا بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت علمی حوزه برای تعالی بخشی شوراهای اسلامی استفاده کنیم.