تقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه «جهش تولید» بررسی می‌شودتقاضای نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه «جهش تولید» بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.

دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی)

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها به عنوان عضو هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها

- انتخاب سه نفر از اعضای کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان عضو در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش به عنوان عضو شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به عنوان ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی

- انتخاب یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پرستاری

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

- انتخاب از دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی

- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی آب

- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در هیئت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور

- انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی

- انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست