تدوین سیاست‌های فرهنگی در بحرانهای طبیعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شدتدوین سیاست‌های فرهنگی در بحرانهای طبیعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد

ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی» که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس این ماده واحده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی را به منظور هم‌افزایی نظام مدیریت فرهنگی کشور تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.
متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سیاست­‌های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی» به شرح ذیل است:

ماده واحده ­«فرآیند و مرجع تدوین سیاست­های فرهنگی در شرایط بحران‌های طبیعی»
(جلسه ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

ماده واحده «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است در اجرای بند ۱-۲  اقدام ملی‌، ذیل راهبرد کلان ۱۳ نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های فرهنگی در شرایط بحران را به منظور هم‌افزایی نظام مدیریت فرهنگی کشور تدوین نماید.»


تاریخ خبر : 1399/05/05 - 11:49
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved