اقدام جنگنده‌های آمریکایی از جنبه حقوقی قابل پیگیری استاقدام جنگنده‌های آمریکایی از جنبه حقوقی قابل پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور جباری قره‌باغ حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان گفت: در ابتدا باید جوانب موضوع بررسی و مشخص شود که این جنگنده‌ها به چه صورت وارد مسیر هواپیمای ماهان شدند.

وی افزود: اگر خطری هواپیما را تهدید کرده باشد مسلماً مغایر با اسناد بین المللی و کنوانسیون شیکاگو در مواد مختلف است که این اقدام را منع کرده و تصریح دارد که اگر هواپیماهای نظامی اخلالی در پروازهای مسافربری ایجاد کنند، قطعاً قابل تعقیب است و از منظر حقوق بین المللی نقض محسوب می‌شود.

این حقوقدان حوزه بین الملل تاکید کرد: ایکائو یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل است و بهترین راه پیگیری این موضوع از طریق ایکائو است و همچنین می‌توان از طریق شورای امنیت نیز این موضوع را پیگیری کرد. بهترین راه از نظر حقوقی همان ایکائو است و زمانی که موضوع به ایکائو ارجاع می‌شود، ایکائو آن را طبق ماده ۸۴ آن را بررسی می‌کند و اقدام به تصمیم گیری می‌کند.

جباری در ادامه تصریح کرد: امکان آن وجود دارد که اقدام آمریکا از نظر حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پایان گفت: به نظر می‌آِید با توجه به امکاناتی که وجود دارد نیازی نیست که یک جنگنده نزدیک هواپیمای مسافربری شود؛ چرا که از دور نیز قابل شناسایی است، اما به طور کلی هر گونه دخالت در پروازهای مسافربری منع شده و هر خلل و عاملی که موجب می‌شود ایمنی و امنیت هواپیما مورد تهدید قرار گیرد، نباید انجام شود و مسلماً مغایر با مقررات بین المللی است.