آیین‌نامه ثبت اطلاعات و پرداخت های کارکنان دولت تصویب شدآیین‌نامه ثبت اطلاعات و پرداخت های کارکنان دولت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به ریاست جمشید انصاری که روز یکشنبه ۵ مرداد تشکیل شد، درخصوص پیشنهادات وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بحث و تصمیم گیری شد. از مهمترین تصمیمات این جلسه، تصویب آیین نامه ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در دو سامانه بود، این آیین نامه برای اخذ تصمیم نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
در این جلسه، اعضای کمیته اصلی ضمن موافقت با آیین نامه «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه‌های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا»، موضوع «تفویض اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف وزیران و معاونان رییس جمهور در برخی موارد به وزیر کشور» را برای اصلاح به وزارت کشور عودت نمودند، هم چنین دیگر پیشنهاد این وزارت در زمینه «درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی» برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی ارجاع شد.

تصویب آیین نامه ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه‌های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا

سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی ارائه نموده است که با اصلاحاتی تصویب شد و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

عودت پیشنهاد تفویض اختیارات و وظایف وزیران و معاونان رییس جمهور به وزیر کشور

وزارت کشور به منظور تراکم زدایی و تسهیل در اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم پیشنهاد نموده تا کلیه اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف وزیران و معاونان رییس جمهور شامل موافقت، تأیید، صدور گواهی، پروانه و کلیه مجوزهای لازم جهت تصمیم گیری در خصوص اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری به وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور محول گردد. پیشنهاد مذکور در کمیته اصلی، مطرح و با توجه به ابهامات آن مقرر شد مجدداً به وزارت فوق عودت و متن پیشنهادی جدید ارایه شود.

بازگشت پیشنهاد درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو، به کمیته تخصصی

مطابق ماده (۱۶) آیین نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، موارد مندرج در گواهینامه رانندگی براساس تشخیص راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شود. از آنجایی که نزدیک به نیمی از موارد مرگ مغزی بدنبال حوادث ترافیکی اتفاق می‌افتد و اطلاع یافتن خانواده متوفی از رضایت وی در خصوص اهداء عضو موثر می‌باشد، وزارت کشور پیشنهاد اصلاح این ماده به منظور "درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی" را ارائه نمود. این پیشنهاد با نظر اعضای کمیسیون برای اصلاح به کمیته تخصصی ارجاع شد تا پس از بازنگری، مجدداً در دستورکار کمیته اصلی قرار بگیرد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به ریاست جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، علی محمد فلاح زاده، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، صمت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور روز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.