مطالبات قرارگاه خاتم الانبیاء از دولت به شدت افزایش یافته استمطالبات قرارگاه خاتم الانبیاء از دولت به شدت افزایش یافته است

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از دولت، گفت: در حال حاضر قرارگاه خاتم علیرغم تنگناهای مالی، هیچ گاه حضور خود در طرح های عمرانی را منوط به تأمین مالی نکرده، بلکه هر جا نیاز بوده، وارد میدان شده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران مجلس مطالبات قرارگاه خاتم از دولت را با جدیت پیگیری خواهد کرد، افزود: عدم پرداخت این بدهی توسط دولت باعث می شود تا قرارگاه خاتم الانبیاء نتواند مطالبات شرکت ها و افراد زیرمجموعه خود را بپردازد و این عدم پرداخت بدهی توسط دولت موجب بروز مشکلات بسیار زیادی می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در پروژه های بزرگ عمرانی و در حوزه های مختلف شرکت کرده و کار خود را به سرانجام رسانده است، دولت باید مطالبات آنان را هر چه سریعتر پرداخت کند.

یوسفی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس از قرارگاه خاتم الانبیاء حمایت می کند، تاکید کرد: مطالبات قرارگاه خاتم از دولت به شدت افزایش یافته و در شرایط فعلی و سخت کشور آنان باید قوانین دست و پاگیر را حذف کرده و از مسیرهای جدید برای تأمین مالی استفاده کنند تا پروژه ها زمین نماند.

وی افزود: تهاتر مطالبات قرارگاه خاتم از دولت با واگذاری اموال و دارایی ها باید انجام شود یا اینکه به جای پرداخت بدهی های مالیاتی این نهاد به دولت، لازم است که بخشی از مطالبات قرارگاه خاتم از این طریق تهاتر شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده، در صورتی که دولت نیمی از بدهی ۲۰ هزار میلیاردی خود به قرارگاه خاتم الانبیاء را پرداخت کند، قرارگاه نیز متعهد می شود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از پروژه های نیمه تمام را به پایان برساند و پروژه های جدید را آغاز کند.

یوسفی اظهارداشت: طبق توافقی که با قرارگاه خاتم انجام شده است، مقرر شده که قرارگاه در پروژه های آب و فاضلاب و همچنین محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار حاضر شده و فعالیت های عمرانی خود را اجرا کند.

وی با تأکید مجدد بر حمایت از قرارگاه خاتم در موضوع وصول مطالبات آنان از دولت گفت: حضور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در مناطق کم برخوردار چون خوزستان باعث افزایش کیفیت پروژه های عمرانی و رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی مردم شده است و باید این رویه ادامه پیدا کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوزستان در بخش عمرانی با مشکلات بسیاری روبرو است و نیازمند حضور بیش از پیش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این استان است که باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بتواند در استان های محروم و کم برخوردار فعالیت های سازنده خود را با قوت دنبال کند تا مشکلات مردم کاهش یابد.

یوسفی گفت: در جلسه کمیسیون عمران که سردار محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حضور داشت، از وی درخواست شد که قرارگاه اجرای پروژه های عمرانی مختلفی از جمله بحث آب شرب، فاضلاب، راه های شهری و روستایی و نظایر آن، در استان خوزستان به ویژه حوزه انتخابیه اهواز را در اولویت خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: خوزستان در بخش عمرانی با مشکلات بسیاری روبرو است و نیازمند حضور بیش از پیش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در این استان است. این مهم خواسته مردم حوزه انتخابیه اهواز و نمایندگان آنها در مجلس است.