اقتصاد مردمی منجر به پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌شوداقتصاد مردمی منجر به پیشرفت پروژه‌های عمرانی می‌شود

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر،  درباره بسته اقتصاد مردمی که اخیرا از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای مردم تبیین شد، گفت: مردم حامیان اصلی انقلاب و نظام هستند و بر این اساس باید در همه امور مشارکت داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه عمرانی هم باید از همکاری مردم نهایت استفاده را برد، افزود: در حوزه عمرانی می توان اقتصاد مردمی را محقق کرد و پیشرفت در پروژه های عمرانی مستلزم استفاده از ظرفیت مردم در تکمیل این پروژه ها است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم در حوزه مسکن قطعا می توانند نقش مؤثری ایفا کنند و در بسته اقتصاد مردمی راهکارهایی در نظر گرفته شده است تا از این طریق مردم صاحب خانه شوند.

رضایی کوچی افزود: در شرایط فعلی دهک های ضعیف جامعه نمی توانند با توان مالی خود صاحب خانه شوند و بر این اساس دولت باید از آنان حمایت کند.

وی با تأکید بر اینکه باید قیمت زمین کاهش پیدا کند تا از این طریق قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد، گفت: با توافقی که بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی صورت گرفته است، قرار بر این است که زمین های حریم شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که این اقدام قطعا باعث کاهش قیمت تمام شده مسکن می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید به مردم تسهیلات و زمین ارزان قیمت بدهیم تا آنان برای خودشان خانه بسازند که اگر این اتفاق عملیاتی شود، اقتصاد مردمی در حوزه مسکن محقق می شود و قطعا تأثیر بسزایی در پیشرفت پروژه های عمرانی و کاهش قیمت مسکن خواهد داشت.