توسعه سواحل مکران برای پیشرفت دریا محور کشور بسیار مهم استتوسعه سواحل مکران برای پیشرفت دریا محور کشور بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح فرودگاه شهدای ۷ آذر جاسک بیان داشت: اکنون مهمترین مرز ما سواحل مکران است چون دروازه طلایی به آبهای آزاد است که ارتباط با دنیا را فراهم می کند.

امیر دریادار سیاری افزود: دریا و ساحل در طول تاریخ منبع ثروت بوده است اما قدرت ها و استکبار جهانی به مرور زمان ما را از سواحل دور کردند.

امیر دریادار سیاری با اشاره به موفقیت راهبردی کشور با توسعه سواحل مکران افزود: تنها ۲۰درصد توسعه سواحل مکران می تواند منجر به توسعه استان شود اما ثمره اصلی این توسعه به کشور بازمی گردد.

وی گفت: رهبر انقلاب اسلامی اهمیت توسعه سواحل مکران و اقتدار نیروی دریایی برای امنیت در سواحل، شرق تنگه هرمز و حضور در آبهای آزاد را به صراحت اعلام فرموده است.

امیر دریادار سیاری افزود: امروز ناوهای نیروی دریایی ارتش مایل ها از مرزهای آبی کشور فراتر رفته و اقتدار نظام اسلامی را به دنیا نشان می دهند. توسعه سواحل مکران برای پیشرفت دریا محور کشور بسیار مهم است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: این بهره برداری تبلور اقتصاد نظام است و موجب برقراری عدالت اجتماعی می‌شود.

دریادار حسین خانزادی در مراسم بهره برداری از فرودگاه شهدای هفتم آذر جاسک افزود: با بهره برداری از این فرودگاه مناطق کمتر برخوردار به امکانات ملی دسترسی پیدا می‌کنند تا قدم مهمی در جهت محرومیت زدایی برداشته شود.

وی گفت: امروز حمل و نقل به عنوان جزء جدایی ناپذیر، برای توسعه مناطق کمتر برخوردار مطرح است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: حمل و نقل هوایی علاوه بر ظرفیت‌های ملی موجب توسعه مناطق مختلف نیز می‌شود.

دریادار خانزادی گفت: این بهره برداری با اشتراک گذاری امکانات منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش میسر شد تا ابعاد جدیدی از خدمات نیروی دریایی ارتش در این منطقه صورت گیرد.


تاریخ خبر : 1396/09/20 - 1:57
منبع : خبرگزاری مهر

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved