محسن هاشمی: هزینه فعالیت درسمن ها بایدکاهش یابدمحسن هاشمی: هزینه فعالیت درسمن ها بایدکاهش یابد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محسن هاشمی عصردوشنبه درگردهمایی فعالان مدنی با تاکید بر ضرورت و اهمیت فعالیت سمن ها افزود: دستگاه های عمومی و دولتی توانایی جذب و بهره مندی از ظرفیت سمن ها و نیروهای داوطلب را ندارند و کمک های داوطلبانه مردم در زلزله کرمانشاه نشانگر این امر بود.
وی گفت: تشکل هایی همچون شورای شهر نیز یک انجمن مردم نهاد به حساب می آید و با وجود این که 20 سال از فعالیت آن گذشته است، هنوز بستربخش های مهمی از فعالیت ها که بر اساس قانون باید به مدیریت شهری واگذار می شد، فراهم نشده است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: 24 حوزه خدماتی همچون توزیع برق، آب، فرآورده های نفتی، آموزش، کنترل ترافیک براساس قانون باید در اختیار شورای شهر قرار بگیرند که می توان از ظرفیت نهادهای مردم نهاد در این خصوص بهره برد.
وی با اشاره به این که انقلاب اسلامی از بدو پیروزی یکی از ارکان خود را بهره گیری از فعالیت های داوطلبانه در امور اجتماعی بنا نهاده است، گفت: تشکیل نهادهایی چون بسیج مستضعفین نیز برگرفته از این اندیشه امام خمینی (ره) بوده است.
رئیس شورای شهر تهران افزود: امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز فعالیت داوطلبانه نیز به عنوان یکی از ارکان مهم مدنیت جایگاه ویژه ای دارد.
هاشمی با بیان این که افزایش شاخص های مهمی مانند تعهد اجتماعی و اخلاق شهروندی و خودکنترلی در فرایند کار داوطلبانه در شهروندان ایجاد می شود، ادامه داد: کادر سازی برای مدیریت شهری از درون فعالیت های داوطلبانه شکل می گیرد و با انگیزه ترین و کوشا ترین نیروها برای مدیریت شهری استفاده می شوند.

**لزوم اجرای مصوبه کار داوطلبانه در کار شهری
رئیس ستاد هم افزایی سمن های پایتخت در این گردهمایی گفت: یکی از مشکلات اساسی در کلان شهرها که به خصوص در تهران با آن مواجه هستیم اصرار بر انجام کارها از روش کارهای سنتی و قدیمی است.
حجت نظری با تاکید بر این که یکی از مولفه های حکمرانی خوب مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در امور مربوط به خودشان است، افزود: تا به امروز با تلاش های خوب و زیادی که انجام شده همچنان نتوانسته ایم در این حوزه موفق باشیم و مردم هنوز باور ندارند که مردم می توانند در انجام امور محلی و ملی خود اثرگذار باشند و این در حالی است که زمان جلب مشارکت حداکثری مردم فرا رسیده است.
نظری با بیان این که به دنبال بهبود ساختارهای موجود و ایجاد روش های بهتر برای مشارکت مردم در امور مختلف هستیم گفت: در سال 94 مصوبه ای در شورای شهر تهران مبنی بر کار دواطلبانه و جهادی داشته ایم که متاسفانه کار چندانی در این حوزه صورت نگرفته است.

**لایحه حمایت از سازمان های مردم نهاد تقدیم دولت شده است
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور کشور در این گردهمایی با تاکید بر این که تشکل های مردم نهاد زمینه خوبی برای تمرین کار جمعی در جامعه است، افزود: دولت به طور جدی به حمایت از سازمان های مردم نهاد توجه دارد و هم اکنون در صدد هستیم بستر قانونی تقویت و حمایت از سازمان های مردم نهاد را تدوین کنیم.
کمال اکبری در خصوص این لایحه گفت: در لایحه حمایت از سازمان های مردم نهاد تعریف کاملی از واژه ی «داوطلبانه» با توجه به مفاهیم حقوقی و قانونی شده است و فعالیت های داوطلبانه باید هزینه زیادی برای افراد نداشته باشد و مردم آنچه از دولت می خواهند تسهیل فعالیت تشکل های مردم نهاد است.
اجتمام**3377*1724*1193
خبرنگار: سمانه زین العابدین

تاریخ خبر : 1396/09/20 - 12:57
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved