نوبخت:پاسخگویی به همه مسائل از نقاط قوت قانون اساسی استنوبخت:پاسخگویی به همه مسائل از نقاط قوت قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد رییس جمهوری در استفاده از اصل 59 درصورت بروز اختلاف در کشور اظهارداشت: استناد دکتر روحانی به این اصل آن بود که می توانیم از آن در مسائل بزرگ از جمله اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیان این که از نقاط قوت قانون اساسی انعطاف پذیری و پاسخگویی به همه مسائل است، گفت: قانون اساسی این ظرفیت را دارد که اگر مصلحت نظام بر موضوعی باشد، می تواند نظر شورای نگهبان را که مصوبات مجلس بر اساس قانون اساسی و شرع منطبق می کند بر اساس مصلحت تغییر دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره واکنش سخنگوی شورای نگهبان درخصوص سخنان رییس جمهوری گفت: باید خود ایشان درباره سخنانشان پاسخ دهند، ما به همه اصول قانون اساسی باید مراجعه کنیم و این واضح و مبرهن است که استناد آقای رییس جمهوری به اصل 59 پیام خاص خود را دارد و قطعا اگر این موضوع نیاز به تفضیل و توضیح بیشتر دارد، نمی توان در یک سخنرانی به تمام جزئیات آن پرداخت.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال درباره ادامه پرداخت نقدی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده یادآور شد: ما عمدا تبصره 14 را از 18 در لایحه بودجه سال جاری جدا و پرداخت یارانه ها را در تبصره 18 قید کرده ایم و در خواست کرده که هر چه منابعی از اصلاح قیمت حامل های انرژی کسب شد بین خانوارها توزیع کنیم.
وی افزود: قرار است در سال آینده بخشی از یارانه ها به خانواده های کاملا نیازمند شناخته شده و بخش دیگر را به افراد زیر خط مستمری پرداخت شود تا در مسیر رفع فقر مطلق اجرا کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: سال آینده به همان شکلی که امسال یارانه ها را پرداخت می کردیم ادامه می دهیم.
این خبر در حال تکمیل است.
سیام**9314**9103**1336
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:مهرنوش خانزائی

تاریخ خبر : 1396/11/24 - 3:1
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

برچسب ها

سياسي  نوبخت  يارانه  بودجه97  

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved