روسیه می تواند نقشی سودمند برای تغییر در منطقه خلیج فارس ایفا کندروسیه می تواند نقشی سودمند برای تغییر در منطقه خلیج فارس ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتر خود نوشت:

«با ابراز مسرّت از سخنرانی در اندیشکده والدای: روسیه با نگرش راهبردی هوش مصنوعییارانه و نفوذ در حال رشد خود در غرب آسیا می تواند نقشی سودمند برای کمک به تغییر الگو در منطقه خلیج فارس بر مبنای گفتگو و فراگیری ایفا کند.»


تاریخ خبر : 1396/11/30 - 6:58
منبع : خبرگزاری مهر

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved