استاندار البرز: طرح روستای بدون بیکار در استان اجرا می شوداستاندار البرز: طرح روستای بدون بیکار در استان اجرا می شود

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به اینکه مسئولیت ما در ایجاد اشتغال پایان پذیر نیست، افزود: تاکنون با توجه به گزارش های ارائه شده روند خوبی در پیش است.
استاندار البرز همچنین ادامه داد: در چند ماه اخیر با همراهی و تعامل مردم و مسئولان و عزم جدی به وجود آمده، وضعیت اشتغال رو به بهبود است از سویی ضوابط نباید برای پیشبرد اهداف تحقق اشتغال، دست و پا گیر باشد.
وی با بیان اینکه جهادکشاورزی همواره بانی ایجاد اشتغال بوده، اضافه کرد: ضرورت دارد در این زمینه تدابیر لازم با برنامه ریزی صحیح و تعامل بانک ها اتخاذ شود.
نجفی گفت: برغم سوگواری برای حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس دانش آموزان، از روند رو به رشد وضعیت اشتغال خرسند هستیم.
استاندار البرز افزود: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات برای ایجاد اشتغال اهتمام ویژه ای داشته باشند و کمکاری برخی از آنها قابل قبول نیست.
1535/6155خبرنگار:حکیمه کشاورز**انتشار دهنده:داریوش غفاری

تاریخ خبر : 1396/09/22 - 8:10
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

برچسب ها

اقتصاد  اشتغال  البرز  استاندار  

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved