انتصاب در استانداری گلستانانتصاب در استانداری گلستان

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا سید مناف هاشمی در حکمی محمد دودانگی را به عنوان سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان گلستان معرفی کرده است.
دودانگی بر اساس این انتصاب جایگزین نورالله نورالهی در دفتر جذب و هماهنگی سرمایه گذاری استانداری گلستان می شود.
همچنین استاندار گلستان در حکمی یوسفعلی رستمانی را به عنوان مشاور استاندار در امور سیاسی منصوب کرد.
1648

تاریخ خبر : 1396/09/22 - 23:47
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved