اساسنامه جدید جامعه روحانیت مبارز تصویب شداساسنامه جدید جامعه روحانیت مبارز تصویب شد

به گزارش ایرنا، «غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، روز دوشنبه در نشست خبری این تشکل اصولگرا در تهران از تصویب اساسنامه جدید جامعه روحانیت مبارز خبر داد و گفت: این اساسنامه دارای 39 ماده و 138 بند است که توسط هیات موسس در هجدهم اردیبهشت ماه به تصویب رسید.
وی افزود: جامعه روحانیت معمولا هر 10 سال یکبار اساسنامه خود را بازنگری می کند. در بازنگری جدید، تغییرات مهمی در اهداف، تشکیلات و کارویژه جامعه روحانیت اعمال شده است.
وی ادامه داد: جامعه روحانیت مبارز یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت و وظایف بسیار گسترده ای را برای خود تعریف کرد که بعدها این وظایف به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی سپرده شد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ادامه به تشریح وظایف 8 بندی این تشکل سیاسی پرداخت و گفت: سازماندهی روحانیت شیعه، تحکیم مبانی انقلاب اسلامی و دفاع از دستاوردهای آن، حمایت از اندیشه های سیاسی امام (ره) و مقام معظم رهبری، گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامی، هدایت مردم از طریق تبیین اندیشه اسلامی و ارائه راه حل ها، نظارت بر عملکرد مسئولان نظام و ارتباط با روحانیت سایر مذاهب اسلامی و تعامل مثبت و سازنده با پیروان مذاهب الهی از وظایف این تشکل در اساسنامه جدید است.
وی افزود: در ماده هشتم، 9 رکن برای جامعه روحانیت در نظر گرفته شده است که شامل هیات موسس، شورای مرکزی، مجمع عمومی، شورای استان، شورای شهر، شورای منطقه، دبیرکل، کمیته سیاسی و شورای داوری است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 15 گفته شده که وعاظ، ائمه جمعه و بانوان روحانی در صورت آمادگی، می توانند با تشکل های وابسته به جامعه روحانیت همکاری داشته باشند .
وی گفت: شورای مرکزی بالاترین رکن پس از هیات موسس است و از وظایف خاصی برخوردار است و تشکیل جلسات این شورا با حضور حداقل دو سوم اعضای مقیم تهران رسمیت می یابد. مجمع عمومی از نمایندگان شورای استان ها، شهرها و مناطق تهران تشکیل می شود و دست کم هر 2 سال یکبار باید نشست داشته باشند.
مصباحی مقدم در ادامه افزود: یکی از ارکان جدید، دبیرکل است. در وضعیت فعلی، دبیرکل در واقع رئیس شورای مرکزی است، ولی چون رئیس این شورا در اساسنامه جدید جایگاهش متفاوت شده است، ما دبیرکل را برای امور اجرایی نهاد جامع روحانیت قرار دادیم. دبیر کل از میان اعضای شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع مالی جامعه روحانیت از طریق وجوه شرعی، حق عضویت اعضا، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های مقام معظم رهبری و سایر مراجع تامین می شود. فعالیت اعضا افتخاری است و اگر کسی موظف شد حقوق و مزایا هم دریافت می کند. جامعه روحانیت برای انحلال به رای سه چهارم اعضای هیات موسس نیاز دارد و کلیه اموال آن در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
مصباحی مقدم در پاسخ به پرسشی در مورد حزب بودن جامعه روحانیت مبارز گفت: این تشکیلات نه حزب است و نه مقتضیات حزبی را دارد. این جامعه صنفی است و متشکل از روحانیون است؛ در حالی که احزاب اعضای خود را از همه نخبگان جامعه انتخاب می کند. جامعه روحانیت خود را در عرض احزاب نمی داند و دنبال کسب قدرت نیست.
سیام**3202 /1449

تاریخ خبر : 1397/02/31 - 7:53
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved