آیت الله علم الهدی: جریان رهبری همان خط پیامبر (ص) استآیت الله علم الهدی: جریان رهبری همان خط پیامبر (ص) است

به گزارش ایرنا آیت الله سیداحمد علم الهدی روز یکشنبه در جلسه تفسیر سوره فتح در مهدیه مشهد افزود: در درجه اول از نظر فکری و خط سیاسی باید تکلیف خود را مشخص کنیم که وابسته به خطر پیامبر(ص) هستیم یا نیستیم.
وی ادامه داد: امام زمان(عج) در پس پرده غیبت قرار گرفته و حجت برای خود تعیین کرده و ما را به او سپرده است و باید دنباله رو حجت امام عصر(عج) بوده و به هرچه که در مورد آمریکا، اروپا، برجام و دیگر مسائل می گوید، بدون تعلل عمل کنیم.
امام جمعه مشهد گفت: اینکه عده ای در مقابل پیامبر(ص) صف آرایی می کردند و در برابر رفتار آن حضرت تحلیل سیاسی ارائه می دادند به دلیل زاویه داشتن با آن حضرت بود و اینکه به درستی او را باور نداشتند.
آیت الله علم الهدی اظهار کرد: گاهی خواسته و ناخواسته بدون اینکه عضو یک جریان حزبی باشیم، یک اظهار نظر، ما را به آن حزب متصل می کند. در صدر اسلام هم منافقان و مشرکان یک حزب خاص نبودند اما اظهارات و رفتار افراد آنها را در صف کفار و مشرکان قرار می داد.
وی با بیان اینکه پیامبر(ص) مسلمانان را به تامین سعادت اخروی و رستگاری و بهشت دعوت می کرد، افزود: در زندگی دنیوی باید آخر خط و مرگ را در نظر داشته باشته و ببینیم کارهایی که انجام می دهیم به بهشت و رستگاری ختم می شود یا خیر. اگر عاقبت ما ختم به خیر شد سعادتمند هستیم.
7507/5132

تاریخ خبر : 1397/03/06 - 8:40
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved