ایستادگی دستگاه قضا در برابر فساد موجب هجمه به آن شده استایستادگی دستگاه قضا در برابر فساد موجب هجمه به آن شده است

به گزارش ایرنا ، ابوالقاسم مراد طلب در سخنرانی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه ورامین گفت : این که برخی از افراد علیه دستگاه قضایی هجمه ناجوانمردانه وارد می کنند به دلیل ایستادگی این دستگاه در برابر فساد است که اگر با آنان همراه میشد ، هجمه ها به آن صورت نمی گرفت.
وی افزود : هر زمان که دستگاه قضایی جاسوس ها را دستگیر و محاکمه می کند و یا با دانه درشت ها فساد مقابله می کند ، هجمه علیه آن آغاز می شود که این نشان از درست بودن کار دستگاه قضایی دارد.
مراد طلب تأکید کرد: همه افراد وظیفه دارند تا فرصت تخریب دستگاه قضا را از بدخواهان سلب کنند چرا که تلاش راستین دستگاه قضایی ، رفع مشکلات مردم و کار و تلاش بی منت برای مردم است.
وی گفت : انتصات دستگاه قضایی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، مسئولیت این دستگاه را در خدمت رسانی به مردم بیشتر می کند چرا که همه خدمات باید به نام نظام تمام شود.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین از آحاد مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا ناکارآمدی دستگاه ها ، به دستگاه قضایی مراجعه کرده و یقین بدانند که دادخواست آن ها تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضائیه نام دارد.
تهرام/7254 / 1539

تاریخ خبر : 1397/04/01 - 15:45
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved