کمیسیون های کارگری استان قزوین باید فعال شوندکمیسیون های کارگری استان قزوین باید فعال شوند

به گزارش ایرنا، علیرضا آشناگر روز چهارشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان قزوین، افزود: در شرایط ویژه امروز که آمریکا به طور صریح در جهت تشدید تحریم های قبلی و جدید خود با ما اعلام مقابله می کند، این قبیل مسایل بیانگر آن است که این کشور هنوز خوی تجاورگرانه دارد.
وی با بیان اینکه دولت آمریکا از یک سو در جهت ایجاد مضیقه برای ما و از سوی دیگر سازماندهی در جهت ایجاد نارضایتی های عمومی در بین فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده، یادآور شد: این کشور از موضعی به ظاهر خیرخواهانه درصدد ایجاد شکاف بین دولت و مردم برآمده در حالی که محرک اصلی همه نارضایتی ها خود آمریکا است.
به گفته آشناگر، امیدواریم با همکاری همه دلسوزان نظام ضمن عبور از این گردنه، روز به روز در جهت تقویت موضع دفاع از ارزش ها و
آرمان های مقدس نظام گام برداریم.
وی ادامه داد: در شرایط حساس کنونی، کمیسیون های کارگری شهرستان های استان باید با تشکیل جلسات مداوم مسایل و نارضایتی ها را کنترل و مهار کرده و در جایی که برای حل معضلات کارگری نیاز به ورود کمیسیون کارگری باشد آن را به ما منعکس کنند تا در شورای تامین استان مطرح کنیم.
وی همچنین با اشاره به افزایش میزان دمای هوا و خاموشی های اعمال شده، گفت: خاموشی های برق مساله ای زودگذر بوده اما باید با برنامه ریزی و کمترین خسارت همراه باشد.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: از جامعه کارگری به غلط به عنوان نیروی کار نام برده می شود در حالی که در ادبیات امروزی از آن به عنوان سرمایه های انسانی یاد می شود.
صفر فضلی با اشاره به اینکه حوزه های صنعت و تولید باید یا یک نگاه دیده شوند، افزود: برای جلوگیری از تداخل وظایف کمیسیون های شهرستانی، این کمیسیون ها باید ضمن عمل کردن به تصمیم سازی ها، موضوعات پیشگیری در تصمیم گیری ها را نیز توجه داشته باشد.
فضلی ادامه داد: در حال حاضر معوقات کارگری در استان ما رو به افزایش بوده و در برخی از واحدهای تولیدی این مساله به 12 ماه هم رسیده که برای رفع آن، به خصوص از سوی فرمانداری ها باید چاره اندیشی صورت گیرد.
7388/8054

تاریخ خبر : 1397/04/13 - 16:37
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved