80 درصد انتصاب های استانداری بوشهر نیروهای بومی است80 درصد انتصاب های استانداری بوشهر نیروهای بومی است

اکبر صابری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به لحاظ درصدی 79.5 درصد انتصابات در دستگاه های اداری و اجرایی استان بومی و مابقی آن نیروهای غیر بومی بوده است.
وی اظهارداشت: مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری ، مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل گمرک و ناظر ستاد گمرکات استان و مدیر درمان تامین اجتماعی استان چهار دستگاهی هستند که با نظر مساعد مدیر ارشد استان نیروهای بومی جایگزین مدیران غیربومی شده اند.
صابری بااشاره به اینکه مدیر امور مالیاتی نیز نیروی بومی استان است ادامه داد: طی یکسال گذشته تنها در سه دستگاه اجرایی استان بوشهر شامل اداره کل حفاظت محیط زیست، شرکت گاز و تامین اجتماعی مدیران غیر بومی جایگزین مدیران بومی شدند.
مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار بوشهر افزود: این درحالی است که انتصاب مدیران سه دستگاه یادشده نیز پیشنهاد این مدیران با وزارتخانه یا سازمان مرکزی آنها در پایتخت بوده و مدیران منصوب شده گزینه پیشنهادی استان نبوده است.
صابری عنوان کرد: با این وجود شمار و درصد مدیران بومی جایگزین شده در دستگاه های اجرایی استان بوشهر بیشتر از سال های پیشین است.
مشاور استاندار بوشهر گفت: در همه انتصاب ها تاکید استاندار بوشهر به انتصاب مدیران بومی است و در هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمان مسئول دستگاه های اجرایی در پایتخت همواره این مهم مورد تاکید بوده است.
صابری یادآورشد: در موارد معدودی به تشخیص و تاکید وزارتخانه یا سازمان مرکزی یک دستگاه اجرایی ممکن است مدیرانی غیر بومی نیز منصوب شوند که این موضوع رویه ای معمول در همه استان ها و مناطق کشور است.
وی افزود: از حدود 20 درصد مدیران استان که غیر بومی هستند به همین نسبت تقریبی مدیران هم استانی ما در استان های دیگر مشغول به خدمت هستند که این موضوع در سال های گذشته روند افزایشی دارد.
صابری ادامه داد: در فضای مجازی عده ای معدود بدون اطلاعات دقیق از میزان و نسبت مدیران بومی و غیر بومی مدیریت ارشد استان را متهم به بومی زدایی می کنند که اطلاعات مستند ارائه شده خلاف آن را ثابت می کند.
مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار بوشهر گفت: البته آنچه در انتصابات مورد تاکید و توجه استاندار است سلامت اداری، مالی و اخلاقی توام با تخصص و کارآمدی است که در شرایط مساوی تاکید استاندار همواره بر انتصاب نیروهای بومی بوده است.
صابری تاکید کرد این آمار با دقت نسبتا بالایی تهیه شده و البته بانک ها و شهرداری ها به خاطر شرایط خاص انتصاب ها این دستگاه ها در آمار ارایه شده لحاظ نشده است.
7212/6045

تاریخ خبر : 1397/07/24 - 13:8
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved