آخرین حضور استاندار یزد در ستاد اقتصاد مقاومتیآخرین حضور استاندار یزد در ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار ایرنا ، در این جلسه که با حضور علی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی و با موضوع پرورش ماهی تیلاپیا برگزار شد، زمانی قمی افزود: برداشت و دریافتم از حضور در یک سال گذشته این است که یزد در میان هشت استانی که تاکون خدمت کرده ام بهترین بود.
استاندار یزد تصریح کرد : این استان ، افتخار و مزیت های فراوانی دارد و کار در آن آسان تر و روان تر است ولی در عین حال اشکال کوچکی نیز وجود دارد که با توافق کوچک حل خواهد شد.
زمانی قمی با بیان اینکه اگر تصمیمی، درست گرفته شود باید همه برای اجرایش ، بسیج شوند خاطرنشان کرد: در عین حال کیمیای وجدان ، اخلاق و یاد خدا ، بهترین فرصت را برای خدمت فراهم می کند که باید مدنظر همه باشد.
وی لزوم تکلیف استان با گردشگری و اولویت دادن به پروژه های مهم را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز اگر درباره مدیران از من سئوال کنند خواهم گفت که آنها برای سوق دادن استان به سمت آینده بهتر ، اراده کرده اند در عین حال باید در کنار تحقیق درباره پروژه های مهم باید با واقعیت ها کار کنید.
وی ظرفیت هایی همچون بخش منفصله منطقه ویژه اقتصادی و پرورش ماهی تیلاپیا را 2 بخش با ظرفیت برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی معرفی کرد و اظهار داشت: مدیران و کارمندان با پرهیز از روزمرگی ، واقع بینانه در خدمت به مردم تلاش کرده و برای حل مشکلات ، توافق کنند.
زمانی قمی هفته گذشته نیز از اعضای شورای آموزش و پرورش استان هم خدافظی کرده بود.
وی هشتم آبان سال 1396 به عنوان دومین استاندار یزد در دولت تدبیر و امید معرفی شده بود و با توجه به قانون منع به کارگیری نیروهای بازنشسته در جایگاه مدیریت و استانداری ، قرار است از این سمت کناره گیری کند.
1968/ 2047/

تاریخ خبر : 1397/08/05 - 21:5
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehsiasi
telegram: http://t.me/rasanehsiasi
tel: +98918100564
© 2017 Rasaneh Siasi Rights Reserved